Sprengningstest anlegg / RISE

Sprengningstest anlegg / RISE

På vegne av Gemax Glas AB og Strigin Säkerhetsglas AB har RISE utført spreningstester på vinduer. Testens formål var å teste ut om glassene med ramme kunne godkjennes og dermed sertifiseres i henhold til kravene i  SS-EN 13123-2: 2004.