Hidromek

Hidromek

Gravemaskiner

Strigin Säkerhetsglas AB designer og produserer frontruter for Hidromek serie av gravemaskiner.

Strigins sikkerhetsvinduer holder BR4NS EXR3-beskyttelsesklasse, og er installert i maskiner som opererer i områder med høye personlige sikkerhetskrav. Rammen for frontruten er laget av konstruksjonsstål og tilpasset for å følge den originale utformingen av hytta så langt det er mulig.

Glasset er laget for å motstå direkte treff fra eksplosiver og andre potensielt farlige gjenstander. Under prosjekteringsarbeidet legger vi stor vekt på at føreren skal ha maksimal sikt uten vibrasjoner eller brytningsfeil, vinduet skal være enkelt å montere og skal gi maksimal beskyttelse for føreren.

Design, konstruksjon, prototypearbeid og serieproduksjon gjøres i egen regi i våre lokaler rett utenfor Strängnäs

Montering Hidromek Hjerpes Norrköping April 2018