Hidromek

Grävmaskiner NO

Strigin Säkerhetsglas AB Startet opp 3 D scanning, design samt produksjon av vinduer til Hidromek serie av gravemaskiner høsten 2018. Oppdraget er å levere en maskin der samtlige glass i maskinen er Strigins sikkerhetsglass som tilfredstiller beskyttelsesklasse BR4NS EXR3. De skal monteres i maskiner som jobber i områder med høye krav til personnell-sikkerhet.

Rammene på vinduene produseres i konstruksjonsstål og tilpasses for i mest mulig grad følge førerhyttens originaldesign. Glassene i samtlige vinduer er produsert for å tåle direkte treff av sprengningsstener eller andre potensielt farlige objekter. Under designarbeidet legger vi stort fokus på at fører skal ha maksimal sikt uten forstyrrelser eller brytningsfeil, rutene skal dessuten være enkle å montere samtidig som de skal gi maksimal beskyttelse av fører.

Design, konstruksjon, prototypearbeide samt serieproduksjon skjer i egen regi og i våre egne lokaler rett utenfor Strängnäs.