Sprängtest statens provningsanstalt / RISE

Sprängtest statens provningsanstalt / RISE

På uppdrag av Gemax Glas AB och Strigin Säkerhetsglas AB har RISE provat fönsterenheter med avseende på explosionsskydd. Provningen syftade till att utvärdera provobjektens explosionsskydd enligt kraven i SS-EN 13123-2:2004.