Litt om ekte sikkerhetsglass.

Det bør være en selvfølge å bruke ekte sikkerhetsglass til arbeidskjøretøy og -fartøy. Likevel finnes det mange misoppfatninger om dette fantastiske materialet, så la oss avklare noen spørsmål.

For ekte sikkerhetsglass skal testing og sertifisering utelukkende utføres av et akkreditert organ for å bli godkjent for bruk i et arbeidskjøretøy eller -fartøy. De akkrediterte organene oppnevnes og kontrolleres av staten.

Det finnes flere typer glass som egner seg på ulike måter, avhengig av bruksområde. De vanligste er vanlig glass, herdet glass og laminert glass (ekte sikkerhetsglass). Polykarbonat nevnes ofte i slike sammenhenger, men det er plast, ikke glass.

Vanlig glass

Brukes til f.eks vinduer på en eiendom. Slike vinduer knuses og sprekker lett, og de spisse glasskårene kan medføre alvorlige kuttskader.

Herdet glass

Herdet glass er fem ganger sterkere enn vanlig glass. Det egner seg ikke så godt til for eksempel et arbeidskjøretøy, siden det knuser i tusenvis av små glassbiter hvis det først knuser.

Laminert glass

Laminert glass, eller ekte sikkerhetsglass som det også kalles, består av flere glassplater med en type plastfilm mellom seg. Når glasset for eksempel utsettes for et kraftig støt, vil glasskårene feste seg sammen. Dermed fjernes risikoen for personskade nesten fullstendig.

Polykarbonat

Polykarbonat er ikke glass, men plast. Plast innebærer fare for forvrengning og innsnevring av synsfeltet. Plast blir også lett statisk og tiltrekker seg støv. Det er også utsatt for riping og kan gulne over tid.

Strigin ekte sikkerhetsglass

Vårt sikkerhetsglass er et laminert sikkerhetsglass bestående av forskjellige tykkelser på floatglass og en lamineringsfilm mellom hvert av glasslagene. Glassets konstruksjon og tykkelse er forskjellig, avhengig av hvilken sikkerhetsklasse som skal oppnås og hvilken type beskyttelse som skal gis.

Viktig at sikkerhetsglasset er godkjent

En godkjent glasskonstruksjon skal alltid testes etter de standardene som er gjeldende for bruksområdet. I Sverige bruker vi standarder som gjelder for Europa.
Testene utføres på mange forskjellige måter, blant annet med fallende stålkuler, automatisert øksemaskin, beskytning med våpen og sprengning.

Viktig! Testing og sertifisering skal utelukkende utføres av et akkreditert organ for å kunne godkjennes for bruk i for eksempel arbeidskjøretøy. De akkrediterte organene oppnevnes og kontrolleres av staten.

Strigin ekte sikkerhetsglass er testet og sertifisert BR4NS iht. SS-EN 1063 og EXR3 iht. SS-EN 13124-2:2004 og SS-EN 13123-2:2004.

Inspeksjon av glass under montering

Betraktningsavstanden er 3 meter i normalt dagslys og uten direkte sollys som kan forsterke eventuelle feil. Urenheter og andre feil som ikke er godt synlige i normalt dagslys fra denne avstanden, gir ikke rett til reklamasjons- og erstatningsgrunnlag.

Urenheter og andre feil som bare er synlige under en bestemt årstid, i et bestemt lys eller til en bestemt tid på døgnet, godtas ikke som reklamasjonsgrunn.

Hvis ulykken er ute

Et sikkerhetsglass kan gå i stykker. Skulle det av en eller annen grunn gjøre det, tilbyr vi kunden et nytt vindu gjennom et byttesystem, i samarbeid med de fleste forsikringsselskaper. Vi gir kunden et oppusset vindu av samme modell, hvilket betyr at vi gjenvinner i stedet for at kunden kjøper helt nytt. Dermed blir kostnaden betydelig lavere, og i mange tilfeller betaler du bare det forsikringspremiens egenandel.

Rengjøring av sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass skal rengjøres med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, rikelig med vann og en myk klut eller gummiskrape. En blanding bestående av 1 del eddik og 10 deler vann er et effektivt og skånsomt rengjøringsmiddel.

Husk at smuss og grus på verktøyet kan føre til riper og at sure og basiske rengjøringsmidler kan anløpe glasset.

Eksempler på stoffer som angriper glass:
 • Alle alkaliske løsninger
 • Sement og betongvann
 •  Vannglass (natriumsilikat)
 • Hydrogenfluorsyre (som brukes i enkelte fasaderensere)
 • Rustvann (forårsaker flekker)
 • Kobber (kan avgi kobberkarbonater som forårsaker grønne flekker)

Ved oppbevaring utendørs skal glass alltid beskyttes mot direkte sollys, regnvann og sementstøv. Det skal også beskyttes mot sveisesprut og sprut fra vinkelslipere, da slike brenner seg fast i glasset og fører til overflateskader som ikke lar seg fjerne.

Vil du vite mer?

Litt om ekte sikkerhetsglass.

Det bør være en selvfølge å bruke ekte sikkerhetsglass til arbeidskjøretøy og -fartøy. Likevel finnes det mange misoppfatninger om dette fantastiske materialet, så la oss avklare noen spørsmål.

For ekte sikkerhetsglass skal testing og sertifisering utelukkende utføres av et akkreditert organ for å bli godkjent for bruk i et arbeidskjøretøy eller -fartøy. De akkrediterte organene oppnevnes og kontrolleres av staten.

Det finnes flere typer glass som egner seg på ulike måter, avhengig av bruksområde. De vanligste er vanlig glass, herdet glass og laminert glass (ekte sikkerhetsglass). Polykarbonat nevnes ofte i slike sammenhenger, men det er plast, ikke glass.

Vanlig glass

Brukes til f.eks vinduer på en eiendom. Slike vinduer knuses og sprekker lett, og de spisse glasskårene kan medføre alvorlige kuttskader.

Herdet glass

Herdet glass er fem ganger sterkere enn vanlig glass. Det egner seg ikke så godt til for eksempel et arbeidskjøretøy, siden det knuser i tusenvis av små glassbiter hvis det først knuser.

Laminert glass

Laminert glass, eller ekte sikkerhetsglass som det også kalles, består av flere glassplater med en type plastfilm mellom seg. Når glasset for eksempel utsettes for et kraftig støt, vil glasskårene feste seg sammen. Dermed fjernes risikoen for personskade nesten fullstendig.

Polykarbonat

Polykarbonat er ikke glass, men plast. Plast innebærer fare for forvrengning og innsnevring av synsfeltet. Plast blir også lett statisk og tiltrekker seg støv. Det er også utsatt for riping og kan gulne over tid.

Strigin ekte sikkerhetsglass

Vårt sikkerhetsglass er et laminert sikkerhetsglass bestående av forskjellige tykkelser på floatglass og en lamineringsfilm mellom hvert av glasslagene. Glassets konstruksjon og tykkelse er forskjellig, avhengig av hvilken sikkerhetsklasse som skal oppnås og hvilken type beskyttelse som skal gis.

Viktig at sikkerhetsglasset er godkjent

En godkjent glasskonstruksjon skal alltid testes etter de standardene som er gjeldende for bruksområdet. I Sverige bruker vi standarder som gjelder for Europa.
Testene utføres på mange forskjellige måter, blant annet med fallende stålkuler, automatisert øksemaskin, beskytning med våpen og sprengning.

Viktig! Testing og sertifisering skal utelukkende utføres av et akkreditert organ for å kunne godkjennes for bruk i for eksempel arbeidskjøretøy. De akkrediterte organene oppnevnes og kontrolleres av staten.

Strigin ekte sikkerhetsglass er testet og sertifisert BR4NS iht. SS-EN 1063 og EXR3 iht. SS-EN 13124-2:2004 og SS-EN 13123-2:2004.

Inspeksjon av glass under montering

Betraktningsavstanden er 3 meter i normalt dagslys og uten direkte sollys som kan forsterke eventuelle feil. Urenheter og andre feil som ikke er godt synlige i normalt dagslys fra denne avstanden, gir ikke rett til reklamasjons- og erstatningsgrunnlag.

Urenheter og andre feil som bare er synlige under en bestemt årstid, i et bestemt lys eller til en bestemt tid på døgnet, godtas ikke som reklamasjonsgrunn.

Hvis ulykken er ute

Et sikkerhetsglass kan gå i stykker. Skulle det av en eller annen grunn gjøre det, tilbyr vi kunden et nytt vindu gjennom et byttesystem, i samarbeid med de fleste forsikringsselskaper. Vi gir kunden et oppusset vindu av samme modell, hvilket betyr at vi gjenvinner i stedet for at kunden kjøper helt nytt. Dermed blir kostnaden betydelig lavere, og i mange tilfeller betaler du bare det forsikringspremiens egenandel.

Rengjøring av sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass skal rengjøres med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, rikelig med vann og en myk klut eller gummiskrape. En blanding bestående av 1 del eddik og 10 deler vann er et effektivt og skånsomt rengjøringsmiddel.

Husk at smuss og grus på verktøyet kan føre til riper og at sure og basiske rengjøringsmidler kan anløpe glasset.

Eksempler på stoffer som angriper glass:
 • Alle alkaliske løsninger
 • Sement og betongvann
 •  Vannglass (natriumsilikat)
 • Hydrogenfluorsyre (som brukes i enkelte fasaderensere)
 • Rustvann (forårsaker flekker)
 • Kobber (kan avgi kobberkarbonater som forårsaker grønne flekker)

Ved oppbevaring utendørs skal glass alltid beskyttes mot direkte sollys, regnvann og sementstøv. Det skal også beskyttes mot sveisesprut og sprut fra vinkelslipere, da slike brenner seg fast i glasset og fører til overflateskader som ikke lar seg fjerne.

Want to know more?

Raske fakta

 •  Laminert sikkerhetsglass

 • Full sertifisering

 • Passer til alle kjøretøy, fartøy og eiendommer

 • Forvrenger ikke synsfeltet

 • Tiltrekker seg ikke støv og skitt

 • Byttesystem – en fleksibel forsikringsløsning

Referanser