Säkerhetsfönster med design i fokus.

Vårt fönsterkoncept skräddarsys helt efter kundens design och krav. Våra säkerhetsfönster passar entreprenadmaskiner, arbetsfordon, fartyg och fastigheter.

Design är viktigt för oss och vårt fönsterkoncept är i det närmaste identiskt med originalfönstrets utseende om ett sådant finns. Något vi är ensamma om att kunna erbjuda.

Skräddarsydda totallösningar

Vårt fönsterkoncept är en totallösning innehållande CAD, konstruktion och tillverkning i glas i anpassad stålram. Det gör att vi kan skapa en unik skräddarsydd design med mycket bra passform, vilket gör att det inte krävs någon efterbearbetning.

Design & innovation i fokus

Ett säkerhetsfönster ska aldrig behöva förfula ett fordon. Därför är designen mycket viktig för oss och den lösning vi tar fram är i det närmaste identisk med fordonets originalutseende. En innovation vi är ensamma om på marknaden att kunna erbjuda.

Unik konstruktion som inte förstör fordonets CE-märkning

Våra säkerhetsfönster består av en yttre och inre fönsterram som klämmer fast glaset istället för att använda genomgående bultar. Det gör att ingen borrning och åverkan på fordonet behöver göras.

Viktigt! Detta är helt avgörande för fordonets CE-märkning då minsta borrhål eller annan åverkan på fordonets kaross gör att CE-märkningen inte längre gäller och fordonet blir i princip obrukbart.

Fönsterramarna laserskärs, licenssvetsas och pulverlacks för exakta dimensioner, hörnradier och tjocklekar. Ja, allt som påverkar slutresultatet för passform och utseende.

Skruvar, bultar och muttrar är zink-nickel anodiserade för bästa livslängd och skydd mot korrosion.

Våra säkerhetsfönster håller alltid högsta säkerhetsklass och innehar konstruktion- och designpatent.

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden.

Vårt säkerhetsglas är tillverkad av 22 mm laminerat säkerhetsglas. Testat & certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Läs mer om äkta säkerhetsglas.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Snabbt montage för korta stillestånd

Våra fordonskunder spar tid på monteringen och stilleståndet blir minimalt jämfört med de som väljer lågprislösningar.

En fördel med vår koncept är också att den är mycket enkel att montera även om vi tar hänsyn till storlek och vikt, vilket gör att du själv kan välja att utföra montaget efter att ha gått vår utbildning.

• Alla leveranser inkluderar montageanvisning

• Enkelt montering som även kan utföras i fält

• Inget behov av tätningsmassor eller liknande

• Ramkonstruktionen är i största möjliga mån anpassad för att möjliggöra återmontage av originaldetaljer som till exempel vindrutetorkare, rullgardin, solkeps mm

• Inga torktider eller stillestånd, fordonet kan användas direkt efter utfört montage

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Våra certifikat:

• Testad & certifierad skottsäkerhet, nivå BR4NS enligt SS-EN 1063 Skydd mot sprängsten och projektiler.

• Testad & certifierad explosionssäkerhet, nivå EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004 Skydd mot tryckvåg & puls vid oväntad detonation.

• Testad & certifierad, manuellt angrepp nivå P8B enligt SS-EN 356 Skydd mot angrepp & påkänning av vassa och trubbiga föremål.

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Om man av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Läs mer om vårt utbytessystem.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Intressanta artiklar

Säkerhetsfönster med design i fokus.

Vårt fönsterkoncept skräddarsys helt efter kundens design och krav. Våra säkerhetsfönster passar entreprenadmaskiner, arbetsfordon, fartyg och fastigheter.

Design är viktigt för oss och vårt fönsterkoncept är i det närmaste identiskt med originalfönstrets utseende om ett sådant finns. Något vi är ensamma om att kunna erbjuda.

Skräddarsydda totallösningar

Vårt fönsterkoncept är en totallösning innehållande CAD, konstruktion och tillverkning i glas i anpassad stålram. Det gör att vi kan skapa en unik skräddarsydd design med mycket bra passform, vilket gör att det inte krävs någon efterbearbetning.

Design & innovation i fokus

Ett säkerhetsfönster ska aldrig behöva förfula ett fordon. Därför är designen mycket viktig för oss och den lösning vi tar fram är i det närmaste identisk med fordonets originalutseende. En innovation vi är ensamma om på marknaden att kunna erbjuda.

Unik konstruktion som inte förstör fordonets CE-märkning

Våra säkerhetsfönster består av en yttre och inre fönsterram som klämmer fast glaset istället för att använda genomgående bultar. Det gör att ingen borrning och åverkan på fordonet behöver göras.

Viktigt! Detta är helt avgörande för fordonets CE-märkning då minsta borrhål eller annan åverkan på fordonets kaross gör att CE-märkningen inte längre gäller och fordonet blir i princip obrukbart.

Fönsterramarna laserskärs, licenssvetsas och pulverlacks för exakta dimensioner, hörnradier och tjocklekar. Ja, allt som påverkar slutresultatet för passform och utseende.

Skruvar, bultar och muttrar är zink-nickel anodiserade för bästa livslängd och skydd mot korrosion.

Våra säkerhetsfönster håller alltid högsta säkerhetsklass och innehar konstruktion- och designpatent.

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden.

Vårt säkerhetsglas är tillverkad av 22 mm laminerat säkerhetsglas. Testat & certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Läs mer om äkta säkerhetsglas.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Snabbt montage för korta stillestånd

Våra fordonskunder spar tid på monteringen och stilleståndet blir minimalt jämfört med de som väljer lågprislösningar.

En fördel med vår koncept är också att den är mycket enkel att montera även om vi tar hänsyn till storlek och vikt, vilket gör att du själv kan välja att utföra montaget efter att ha gått vår utbildning.

• Alla leveranser inkluderar montageanvisning

• Enkelt montering som även kan utföras i fält

• Inget behov av tätningsmassor eller liknande

• Ramkonstruktionen är i största möjliga mån anpassad för att möjliggöra återmontage av originaldetaljer som till exempel vindrutetorkare, rullgardin, solkeps mm

• Inga torktider eller stillestånd, fordonet kan användas direkt efter utfört montage

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Våra certifikat:

• Testad & certifierad skottsäkerhet, nivå BR4NS enligt SS-EN 1063 Skydd mot sprängsten och projektiler.

• Testad & certifierad explosionssäkerhet, nivå EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004 Skydd mot tryckvåg & puls vid oväntad detonation.

• Testad & certifierad, manuellt angrepp nivå P8B enligt SS-EN 356 Skydd mot angrepp & påkänning av vassa och trubbiga föremål.

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Om man av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Läs mer om vårt utbytessystem.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Intressanta artiklar

Snabba fakta

  • Skräddarsydd lösning

  • Passar alla fordon, fartyg och fastigheter

  • Unik konstruktion som inte förfular

  • Äkta säkerhetsglas

  • All utveckling och konstruktion i Sverige

  • Full certifiering

  • Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Ett urval av projekt