Lite om äkta säkerhetsglas.

Att använda äkta säkerhetsglas i arbetsfordon och fartyg borde vara en självklarhet. Men det finns en hel del missuppfattningar kring detta fantastiska material, så låt oss räta ut en del frågetecken.

För äkta säkerhetsglas gäller att tester och certifikat endast utförts av ett ackrediterat organ för att vara godkänt för användning i ett arbetsfordon eller fartyg. De ackrediterade organen utses och kontrolleras av staten.

Det finns flera typer av glas som passar olika bra beroende på användningsområde. De vanligaste är vanligt glas, härdat glas och laminerat glas (äkta säkerhetsglas). Polykarbonat tas ofta upp i dessa sammanhang men det är inte glas utan plast.

Vanligt glas

Används i t ex fönster på en fastighet. Det går lätt sönder och spricker till många vassa och spetsiga glasbitar som kan orsaka allvarliga skärskador.

Härdat glas

Härdat glas är fem gånger starkare än vanligt glas. Det lämpar sig inte så bra i t ex ett arbetsfordon, därför att när det väl går sönder splittras det i tusentals mindre glasbitar.

Laminerat glas

Laminerat glas eller äkta säkerhetsglas som det också kallas, består av flera glasskivor med en sorts plastfolie mellan. Så när glaset får t ex ett rejält slag gör det att glassplittret sitter ihop. Det minimerar risken för personskador i stort sett helt.

Polykarbonat

Polykarbonat är inte glas utan plast. Med plast finns risk för förvrängning och inskränkning  av siktfältet. Det blir lätt statiskt och drar till sig damm. Det är också känsligt för repor och kan gulna med tiden.

Strigin äkta säkerhetsglas

Vårt säkerhetsglas är ett laminerat säkerhetsglas som består av olika tjocklekar av floatglas och en lamineringsfolie mellan varje glasskikt. Uppbyggnaden och tjockleken på glaset är olika beroende av vilken säkerhetsklass som skall uppnås, och vilken av typ av skydd som ska ges.

Viktigt att säkerhetsglaset är godkänt

En godkänd glaskonstruktion skall alltid vara testad enligt de standarder som gäller för användningsområdet. I Sverige använder vi oss av standarder som gäller för Europa.
Testerna utförs på många olika sätt, som t ex en fallande stålkula, en automatiserad yxmaskin, beskjutning med vapen och sprängning.

Viktigt! Tester och certifikat får endast utföras av ett ackrediterat organ för att vara godkänt för användning i t ex ett arbetsfordon. De ackrediterade organen utses och kontrolleras av staten.

Strigin äkta säkerhetsglas är testat och certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Besiktning av glas vid montering

Betraktelseavståndet är 3 meter i normalt dagsljus och utan direkt solljus som förstärker eventuella fel. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

Orenheter och andra fel som bara är synliga under en viss årstid, i ett bestämt ljus eller vid en bestämd tidpunkt på dagen, accepteras inte som reklamation.

Om olyckan är framme

Ett säkerhetsglas kan gå sönder. Om det av någon anledning gör det erbjuder vi kunden ett nytt fönster via ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Rengöring av säkerhetsglas

Rengöring av säkerhetsglas ska ske med ett pH-neutralt rengöringsmedel samt rikligt med vatten och en mjuk trasa eller gummiskrapa. En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel.

Tänk på att smuts och grus på verktyget kan orsaka repor, och att sura och basiska rengöringsmedel kan medföra anlöpning av glaset.

Ämnen som attackerar glas är t ex:

 • Alla alkaliska lösningar
 • Cement och betongvatten
 • Vattenglas (natriumsilikat)
 • Fluorvätesyra (ingår i vissa fasadrengöringsmedel)
 • Rostvatten (ger fläckar)
 • Koppar (kan avge kopparkarbonater som ger gröna fläckar)

Vid lagring utomhus skall glas alltid skyddas mot direkt solljus, regnvatten, cementdamm. Men även svetssprut och sprut från vinkelslip, då det bränner fast i glaset och orsakar ytskador som inte går att få bort.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Intressanta artiklar

Lite om äkta säkerhetsglas.

Att använda äkta säkerhetsglas i arbetsfordon och fartyg borde vara en självklarhet. Men det finns en hel del missuppfattningar kring detta fantastiska material, så låt oss räta ut en del frågetecken.

För äkta säkerhetsglas gäller att tester och certifikat endast utförts av ett ackrediterat organ för att vara godkänt för användning i ett arbetsfordon eller fartyg. De ackrediterade organen utses och kontrolleras av staten.

Det finns flera typer av glas som passar olika bra beroende på användningsområde. De vanligaste är vanligt glas, härdat glas och laminerat glas (äkta säkerhetsglas). Polykarbonat tas ofta upp i dessa sammanhang men det är inte glas utan plast.

Vanligt glas

Används i t ex fönster på en fastighet. Det går lätt sönder och spricker till många vassa och spetsiga glasbitar som kan orsaka allvarliga skärskador.

Härdat glas

Härdat glas är fem gånger starkare än vanligt glas. Det lämpar sig inte så bra i t ex ett arbetsfordon, därför att när det väl går sönder splittras det i tusentals mindre glasbitar.

Laminerat glas

Laminerat glas eller äkta säkerhetsglas som det också kallas, består av flera glasskivor med en sorts plastfolie mellan. Så när glaset får t ex ett rejält slag gör det att glassplittret sitter ihop. Det minimerar risken för personskador i stort sett helt.

Polykarbonat

Polykarbonat är inte glas utan plast. Med plast finns risk för förvrängning och inskränkning  av siktfältet. Det blir lätt statiskt och drar till sig damm. Det är också känsligt för repor och kan gulna med tiden.

Strigin äkta säkerhetsglas

Vårt säkerhetsglas är ett laminerat säkerhetsglas som består av olika tjocklekar av floatglas och en lamineringsfolie mellan varje glasskikt. Uppbyggnaden och tjockleken på glaset är olika beroende av vilken säkerhetsklass som skall uppnås, och vilken av typ av skydd som ska ges.

Viktigt att säkerhetsglaset är godkänt

En godkänd glaskonstruktion skall alltid vara testad enligt de standarder som gäller för användningsområdet. I Sverige använder vi oss av standarder som gäller för Europa.
Testerna utförs på många olika sätt, som t ex en fallande stålkula, en automatiserad yxmaskin, beskjutning med vapen och sprängning.

Viktigt! Tester och certifikat får endast utföras av ett ackrediterat organ för att vara godkänt för användning i t ex ett arbetsfordon. De ackrediterade organen utses och kontrolleras av staten.

Strigin äkta säkerhetsglas är testat och certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Besiktning av glas vid montering

Betraktelseavståndet är 3 meter i normalt dagsljus och utan direkt solljus som förstärker eventuella fel. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

Orenheter och andra fel som bara är synliga under en viss årstid, i ett bestämt ljus eller vid en bestämd tidpunkt på dagen, accepteras inte som reklamation.

Om olyckan är framme

Ett säkerhetsglas kan gå sönder. Om det av någon anledning gör det erbjuder vi kunden ett nytt fönster via ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Rengöring av säkerhetsglas

Rengöring av säkerhetsglas ska ske med ett pH-neutralt rengöringsmedel samt rikligt med vatten och en mjuk trasa eller gummiskrapa. En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel.

Tänk på att smuts och grus på verktyget kan orsaka repor, och att sura och basiska rengöringsmedel kan medföra anlöpning av glaset.

Ämnen som attackerar glas är t ex:

 • Alla alkaliska lösningar
 • Cement och betongvatten
 • Vattenglas (natriumsilikat)
 • Fluorvätesyra (ingår i vissa fasadrengöringsmedel)
 • Rostvatten (ger fläckar)
 • Koppar (kan avge kopparkarbonater som ger gröna fläckar)

Vid lagring utomhus skall glas alltid skyddas mot direkt solljus, regnvatten, cementdamm. Men även svetssprut och sprut från vinkelslip, då det bränner fast i glaset och orsakar ytskador som inte går att få bort.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Intressanta artiklar

Snabba fakta

 • Laminerat säkerhetsglas

 • Full certifiering

 • Passar alla fordon, fartyg och fastigheter

 • Förvänger inte synfältet

 • Drar inte till sig damm och smuts

 • Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Ett urval av projekt