Säkerhetsfönster till specialfastigheter.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla och producera skräddarsydda fönsterlösningar till specialfastigheter med extra hög kravspecifikation och standard. 

Strigin säkerhetsfönster skapar trygghet i t ex privatbostäder och skyddsobjekt inom polis och försvar.

Typiska exempel på fastigheter vi utvecklar och producerar fönsterlösningar till är skyddsobjekt som t ex diplomatbyggnader, fastigheter inom polis och försvar, samt fastigheter där känslig forskning och utveckling bedrivs.

Personsäkert glas

Vi designar även lösningar till privatbostäder där det krävs extra kraftigt skalskydd som skottsäkerhet och brandskydd. Allt anpassat efter kundens behov och situation.

Byggbranschen förser vi med glaslösningar för nischade specialprojekt: Det kan bland annat innebära att vi designar skräddarsydda fönsterpartier eller en ny typ av dörrlösning.

Ett projekt inom området specialfastigheter utgår från Strigins fönsterkoncept som som används till fordon och fartyg. Vi är med under hela processen, och är behjälpliga med designarbete, prototyper och slutligen tillverkning av färdig produkt.

Läs mer om vårt fönsterkoncept.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Säkerhets-
fönster till specialfastigheter.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla och producera skräddarsydda fönsterlösningar till specialfastigheter med extra hög kravspecifikation och standard. 

Strigin säkerhetsfönster skapar trygghet i t ex privatbostäder och skyddsobjekt inom polis och försvar.

Typiska exempel på fastigheter vi utvecklar och producerar fönsterlösningar till är skyddsobjekt som t ex diplomatbyggnader, fastigheter inom polis och försvar, samt fastigheter där känslig forskning och utveckling bedrivs.

Personsäkert glas

Vi designar även lösningar till privatbostäder där det krävs extra kraftigt skalskydd som skottsäkerhet och brandskydd. Allt anpassat efter kundens behov och situation.

Byggbranschen förser vi med glaslösningar för nischade specialprojekt: Det kan bland annat innebära att vi designar skräddarsydda fönsterpartier eller en ny typ av dörrlösning.

Ett projekt inom området specialfastigheter utgår från Strigins fönsterkoncept som som används till fordon och fartyg. Vi är med under hela processen, och är behjälpliga med designarbete, prototyper och slutligen tillverkning av färdig produkt.

Läs mer om vårt fönsterkoncept.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Snabba fakta

  • Skräddarsydd lösning

  • Unik konstruktion som inte förfular fastigheten

  • Design i fokus

  • Äkta säkerhetsglas

  • All utveckling och konstruktion i Sverige

Ett urval av projekt