Vi kan din vardag.
Säkerhetsfönster för din trygghet.

Genom din fordonsagentur erbjuder vi ett helsvenskt skräddarsytt fönsterkoncept till din entreprenadmaskin eller arbetsfordon. Vår unika konstruktion i högsta säkerhetsklass gör ingen åverkan på ditt fordon – en lösning vi är ensamma om att kunna erbjuda.

Om du av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med ditt försäkringsbolag.

Beställ via ditt fordons agentur

Det är enkelt att beställa Strigin säkerhetsfönster till ditt fordon. Ta bara kontakt med ditt fordons agentur och beställ det du önskar. Vi skräddarsyr helt efter dig och ditt behov och vi samarbetar med de flesta större tillverkare och agenturer.

Unik konstruktion som inte förstör ditt fordons CE-märkning

Våra säkerhetsfönster består av en yttre och inre fönsterram som klämmer fast glaset istället för att använda genomgående bultar. Det gör att ingen borrning och åverkan i maskinhytten behöver göras.

Viktigt! Detta är helt avgörande för ditt fordons CE-märkning då minsta borrhål eller annan åverkan på fordonets kaross gör att CE-märkningen inte längre gäller och fordonet blir i princip obrukbart.

Våra säkerhetsfönster håller alltid högsta säkerhetsklass och innehar konstruktion- och designpatent.

Design & innovation i fokus

Vi vet att du som fordonsägare eller förare helst inte vill förfula ditt fordon. Därför är designen mycket viktig för oss och de säkerhetsfönster vi tar fram är i det närmaste identiska med fordonets originalutseende. En innovation vi är ensamma om på marknaden att kunna erbjuda.

Läs mer om vårt fönsterkoncept

Önska du fördjupa dig mer i vårt fönsterkoncept och de säkerhetsfönster vi erbjuder dig läs mer på produktsidan för fordon och konceptsidan:

– Produktsida fordon
– Fönsterkoncept

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden. Allt detta är en förutsättning för att en förare ska kunna göra ett bra jobb.

Vårt säkerhetsglas är tillverkad av 22 mm laminerat säkerhetsglas. Testat & certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Läs mer om äkta säkerhetsglas till arbetsfordon.

Snabbt montage för korta stillestånd

Som Striginkund spar du tid på monteringen och fordonets stillestånd blir minimalt jämfört med de som väljer lågprislösningar.

Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Om man av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Läs mer om vårt utbytessystem.

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Våra certifikat:

• Testad & certifierad skottsäkerhet, nivå BR4NS enligt SS-EN 1063 Skydd mot sprängsten och projektiler.

• Testad & certifierad explosionssäkerhet, nivå EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004 Skydd mot tryckvåg & puls vid oväntad detonation.

• Testad & certifierad, manuellt angrepp nivå P8B enligt SS-EN 356 Skydd mot angrepp & påkänning av vassa och trubbiga föremål.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal har lång erfarenhet från både glas- och fordonsbranschen och är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Vi kan din vardag. Säkerhetsfönster för din trygghet.

Genom din fordonsagentur erbjuder ett helsvenskt skräddarsytt fönsterkoncept till din entreprenadmaskin eller arbetsfordon. Vår unika konstruktion i högsta säkerhetsklass gör ingen åverkan på ditt fordon – en lösning vi är ensamma om att kunna erbjuda.

Om du av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med ditt försäkringsbolag.

Beställ via ditt fordons agentur

Det är enkelt att beställa Strigin säkerhetsfönster till ditt fordon. Ta bara kontakt med ditt fordons agentur och beställ det du önskar. Vi skräddarsyr helt efter dig och ditt behov och vi samarbetar med de flesta större tillverkare och agenturer.

Unik konstruktion som inte förstör ditt fordons CE-märkning

Våra säkerhetsfönster består av en yttre och inre fönsterram som klämmer fast glaset istället för att använda genomgående bultar. Det gör att ingen borrning och åverkan i maskinhytten behöver göras.

Viktigt! Detta är helt avgörande för ditt fordons CE-märkning då minsta borrhål eller annan åverkan på fordonets kaross gör att CE-märkningen inte längre gäller och fordonet blir i princip obrukbart.

Våra säkerhetsfönster håller alltid högsta säkerhetsklass och innehar konstruktion- och designpatent.

Design & innovation i fokus

Vi vet att du som fordonsägare eller förare helst inte vill förfula ditt fordon. Därför är designen mycket viktig för oss och de säkerhetsfönster vi tar fram är i det närmaste identiska med fordonets originalutseende. En innovation vi är ensamma om på marknaden att kunna erbjuda.

Läs mer om vårt fönsterkoncept

Önska du fördjupa dig mer i vårt fönsterkoncept och de säkerhetsfönster vi erbjuder dig läs mer på produktsidan för fordon och konceptsidan:

– Produktsida fordon
– Fönsterkoncept

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden. Allt detta är en förutsättning för att en förare ska kunna göra ett bra jobb.

Vårt säkerhetsglas är tillverkad av 22 mm laminerat säkerhetsglas. Testat & certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063, samt EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004.

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Läs mer om äkta säkerhetsglas till arbetsfordon.

Snabbt montage för korta stillestånd

Som Striginkund spar du tid på monteringen och fordonets stillestånd blir minimalt jämfört med de som väljer lågprislösningar.

Utbytessystem – en smidig försäkringslösning

Om man av någon anledning tvingas byta säkerhetsfönster erbjuder vi ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Vi förser kunden med ett rekonditionerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Läs mer om vårt utbytessystem.

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter är utförda av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs. Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Våra certifikat:

• Testad & certifierad skottsäkerhet, nivå BR4NS enligt SS-EN 1063 Skydd mot sprängsten och projektiler.

• Testad & certifierad explosionssäkerhet, nivå EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004 Skydd mot tryckvåg & puls vid oväntad detonation.

• Testad & certifierad, manuellt angrepp nivå P8B enligt SS-EN 356 Skydd mot angrepp & påkänning av vassa och trubbiga föremål.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal har lång erfarenhet från både glas- och fordonsbranschen och är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Ett urval av projekt