Unika fönsterlösningar för Försvarsmakten.

Vi erbjuder kompletta fönsterkonstruktioner för fartyg, landbaserade fordon och skyddsobjekt som används av Försvarsmakten.

Våra fönsterlösningar för militärt ändamål konstrueras både enligt officiella standarder och kundunika önskemål eller krav. Vi har många års erfarenhet av att designa och tillverka en variation av unika lösningar i samarbete med kund.

Utöver skottsäkra och explosionssäkra fönsterlösningar kan vi addera ytterligare egenskaper som t ex elvärme, EMC-skärmning och antireflektiv glasyta.

Standarder

Oavsett vilka lösningar våra kunder vill ha – enligt europeisk- eller annan standard – möter vi våra kunders krav. Vårt fönsterkoncept är en totallösning baserat på design, konstruktion och tillverkning i glas i anpassad ramkonstruktion.

Design & innovation i fokus

Ett säkerhetsfönster med hög skyddsnivå ska aldrig behöva förfula ett fordon, fartyg eller skyddsobjekt. Därför är designen en viktig faktor för oss.

Unik konstruktion

Våra säkerhetsfönster designas ofta med klämmande montage istället för att använda genomgående bultar. Det innebär att ingen borrning eller annan åverkan på fordonet, fartyget eller skyddsobjektet behöver göras. Konstruktionens stora fördelar är snabbt montage, anpassningsbar skyddsklass och enkla byten.

Ett fönster som behöver bytas i fält kan normalt genomföras av en 2 personer på mycket kort tid i jämförelse med andra lösningar.

Läs mer om vårt fönsterkoncept.

Laserskurna fönsterramar

Alla ingående detaljer i våra fönsterkonstruktioner laserskärs, licenssvetsas och pulverlackas för exakta dimensioner, hörnradier och tjocklekar. Ja, allt som påverkar slutresultatet för passform och utseende.

Skruvar, bultar och muttrar är anodiserade för bästa livslängd och skydd mot korrosion.

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden.

Läs mer om äkta säkerhetsglas.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i våra egna lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Vi är vana att jobba i projekt med till nyproducerade fordon, fartyg och skyddsobjekt, men även vid renoveringar eller uppdateringar.

Snabbt montage för korta stillestånd

Våra kunder spar tid på monteringen och stilleståndet blir minimalt jämfört med andra lösningar. En fördel med vår koncept är också att den är mycket enkel att montera även om vi tar hänsyn till storlek och vikt, vilket gör att kundens egen personal kan utföra montaget efter att ha gått vår utbildning.

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter utförs av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs.
Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Vi är även att vana att utföra kundunika tester och provningar med hög sekretess.

Unika fönsterlösningar för Försvarsmakten.

Vi erbjuder kompletta fönsterkonstruktioner för fartyg, landbaserade fordon och skyddsobjekt som används av Försvarsmakten.

Våra fönsterlösningar för militärt ändamål konstrueras både enligt officiella standarder och kundunika önskemål eller krav. Vi har många års erfarenhet av att designa och tillverka en variation av unika lösningar i samarbete med kund.

Utöver skottsäkra och explosionssäkra fönsterlösningar kan vi addera ytterligare egenskaper som t ex elvärme, EMC-skärmning och antireflektiv glasyta.

Standarder

Oavsett vilka lösningar våra kunder vill ha – enligt europeisk- eller annan standard – möter vi våra kunders krav. Vårt fönsterkoncept är en totallösning baserat på design, konstruktion och tillverkning i glas i anpassad ramkonstruktion.

Design & innovation i fokus

Ett säkerhetsfönster med hög skyddsnivå ska aldrig behöva förfula ett fordon, fartyg eller skyddsobjekt. Därför är designen en viktig faktor för oss.

Unik konstruktion

Våra säkerhetsfönster designas ofta med klämmande montage istället för att använda genomgående bultar. Det innebär att ingen borrning eller annan åverkan på fordonet, fartyget eller skyddsobjektet behöver göras. Konstruktionens stora fördelar är snabbt montage, anpassningsbar skyddsklass och enkla byten.

Ett fönster som behöver bytas i fält kan normalt genomföras av en 2 personer på mycket kort tid i jämförelse med andra lösningar.

Läs mer om vårt fönsterkoncept.

Laserskurna fönsterramar

Alla ingående detaljer i våra fönsterkonstruktioner laserskärs, licenssvetsas och pulverlackas för exakta dimensioner, hörnradier och tjocklekar. Ja, allt som påverkar slutresultatet för passform och utseende.

Skruvar, bultar och muttrar är anodiserade för bästa livslängd och skydd mot korrosion.

Äkta säkerhetsglas

Eftersom vi bara använder äkta säkerhetsglas – inte någon form av Polykarbonat – garanterar vi reptåliga fönster, exceptionellt goda optiska egenskaper (inskränker inte eller förvränger siktfält), som inte blir statiskt och drar till sig damm eller smuts. En annan anledning till att vi har valt glas som material är att det är åldersbeständigt. Det innebär att det inte gulnar eller ändrar utseende med tiden.

Läs mer om äkta säkerhetsglas.

Made in Sweden

Allt från produktutvecklig till produktion sker i egen regi, i våra egna lokaler strax utanför Strängnäs. Vår erfarna personal är en garant för full kontroll över tillverkningsprocess och kvalitét.

Vi är vana att jobba i projekt med till nyproducerade fordon, fartyg och skyddsobjekt, men även vid renoveringar eller uppdateringar.

Snabbt montage för korta stillestånd

Våra kunder spar tid på monteringen och stilleståndet blir minimalt jämfört med andra lösningar. En fördel med vår koncept är också att den är mycket enkel att montera även om vi tar hänsyn till storlek och vikt, vilket gör att kundens egen personal kan utföra montaget efter att ha gått vår utbildning.

Full certifiering

Samtliga tester, prover och godkännanden av Strigins produkter utförs av ackrediterat organ för att säkerställa att gällande regler, standarder och lagar efterföljs.
Strigin samarbetar bland annat med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.

Vi är även att vana att utföra kundunika tester och provningar med hög sekretess.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Snabba fakta

  • Skräddarsydd lösning

  • Flexibel konstruktion om passar fartyg, fordon och byggnation

  • Unik konstruktion

  • Äkta säkerhetsglas

  • All utveckling, konstruktion och tillverkning i Sverige

  • Certifiering

Ett urval av projekt