Ørnli Slipp

Ørnli Slipp

Strigin fick i Mars månad 2018 i uppdrag att tillverka fönstersystem till Örnli
Slipp AS till två fartyg.
Företaget producerar katamaranfartyg i aluminium för fiskeri och
servicenäringen i Norge.
Fartygen är byggda för extremt klimat och hård sjö.
Ritning, konstruktion och produktion av 38 stycken fasta fönster och 2 styck
skjutbara fönster varav 3 st värmeglas är utförda av Strigin AB.
Fönster är tillverkade av 12 mm härdat floatglas.
Dessa fartygs fönster är tillverkade i 5mm saltvattenbeständig aluminium EN
AW 5754 med svart lackat pulverlack.
Leverans Örnli Slipp juni 2018 fartyg 89 och augusti 2018 fartyg 90.