Ørnli Slipp

Ørnli Slipp

Strigin fick under mars 2018 i uppdrag att tillverka fönstersystem till Örnli Slipp AS.
Uppdraget omfattade leverans av samtliga fönster till 2 st fartygsbyggen.

Strigins uppdrag bestod i ritningsarbete, konstruktion och produktion av totalt 38 stycken fasta fönster och 2 stycken skjutbara fönster.
Ett antal fönster utfördes även med värmeglas för att eliminera kondens & isbildning även under värsta tänkbara förhållanden.

Örnli Slipp AS producerar katamaranfartyg i aluminium för fiskeri och servicenäring i Norge.
Fartygen är byggda för att verka i extremt klimat och hård sjö.

Vår första leverans till Örnli Slipp utfördes i juni 2018 för fartyg nummer 89,  och i augusti 2018 för fartyg nummer 90.