Hidromek Grävmaskiner

Strigin Säkerhetsglas AB tillverkar vindrutor till Hidromeks serie av grävmaskiner. Strigins säkerhetsrutor håller skyddsklass BR4NS EXR3 och monteras i maskiner som verkar i områden med höga krav på personsäkerhet.

Ramen för vindrutorna är tillverkad i konstruktionsstål och anpassad för att i största möjliga mån följa hyttens originaldesign. Glaset i samtliga rutor är tillverkat för att stå emot direktträffar av sprängsten och andra potentiellt farliga föremål. Under designarbetet lägger vi stort fokus på att föraren ska ha maximal sikt utan störningar och brytningsfel, rutan ska vara enkel att montera samt ge maximalt skydd för föraren.

Design, konstruktion, prototyparbete samt serietillverkning sker i egen regi och i våra egna lokaler strax utanför Strängnäs.

Montering Hidromek Hjerpes Norrköping April 2018

Dokument