Hitachi Grävmaskiner

Strigin Säkerhetsglas AB designar & tillverkar vindrutor till Hitachi ZX Gen7. Tillsammans med Delvator AB fortgår utvecklingsarbete med fler modeller till Hitachi Entreprenadmaskiner.

Strigins säkerhetsrutor håller skyddsklass BR4NS EXR3 och monteras i maskiner som verkar i områden med höga krav på personsäkerhet. Ramen för vindrutan är tillverkad i konstruktionsstål och anpassad för att i största möjliga mån följa hyttens originaldesign.

Glaset är tillverkat för att stå emot direktträffar av sprängsten och andra potentiellt farliga föremål. Under designarbetet lägger vi stort fokus på att
föraren ska ha maximal sikt utan störningar och brytningsfel, rutan ska vara enkel att montera samt ge maximalt skydd för föraren.

Design, konstruktion, prototyparbete samt serietillverkning sker i egen regi och i våra egna lokaler strax utanför Strängnäs.

Dokument