Mundal Båt AS

Strigin tillverkar ett robust och hållfast fönstersystem till Mundal Båt AS.

Mundal Båt AS producerar fartyg i komposit, primärt för fiskerinäringen i Norge. Fartygen är byggda för att verka i snabbt skiftande klimat och hård sjö.

Strigin bistår med ritningsarbete, konstruktion & produktion av fasta fönster och skjutbara fönster med möjlighet för nödevakuering.
Samtliga fönster är tillverkade i saltvattenbeständig aluminium och med isolerglas för bästa komfort i styrhytten.

Fartygsfönster från Strigin monterade i pumpbåt i komposit för norsk laxodling. Skrovtjocklek i denna båt är 45 mm. Vindrutan har 10-h- float, 20 argon, 5 h float isolerglas.

Pumpbåt vid kaj.

Skjutfönster för evakuering. Storlek: 1820 mm bred 1220 mm hög.

Pumpbåt levererad til slutkund.