Utbytessystem för skyddsruta – så här fungerar det!

Om ett säkerhetsfönster går sönder erbjuder vi kunden ett rekonditionerat fönster av samma modell, via ett utbytessystem tillsammans med de flesta försäkringsbolag. Det innebär att vi återvinner i stället för att kunden behöver köpa ett helt nytt säkerhetsfönster när det skadats. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar man endast försäkringspremiens självrisk.

Maskinföraren kan använda sin maskinförsäkring för att utnyttja vårt utbytessystem. I princip alla försäkringsbolag ser vår fönsterlösning som originalruta. Maskinföraren får ett skadenummer av sitt försäkringsbolag som de sedan skickar till oss. Detta är ett smidigt system för maskinägaren. Både ur ett miljlövänligt perspektiv – eftersom vi återanvänder ramarna – och ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom priset på ersättningsrutan är betydligt lägre än en ny skyddsruta för grävare.

Utbytessystemet bygger på att kunden köpt en entreprenadmaskin av någon maskinleverantör där vårt säkerhetsfönster för grävare sitter. Vid bytet tar vi hand om den trasiga sprängrutan, som vi sedan rekonditionerar till en annan kund. Vi tar bort alla tätningslister, sätter i nytt glas, nya bultar och lackar om ytterramen på skyddsrutan. Sedan förvaras den på vårt lager som utbytesruta.

Vill du veta mer?

Martin Bjälkefors
070-744 76 40
martin@strigin.se

Intressanta artiklar